We weten dat je vertrouwen stelt in ons.
We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Hoe doen we dat precies?

Je meldt je aan bij de buurt-app van je woonwijk, als deelnemer van Whatsapp volgens SAAR Ede, vragen we om persoonlijke gegevens die we nodig hebben om je goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Gebruik van je gegevens
We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij gebruiken deze gegevens niet om je andere informatie toe te sturen. We geven je persoonsgegevens ook niet aan derden. Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de politie, als dit noodzakelijk is bijvoorbeeld tijdens een gemelde situatie, waarbij direct handelen door de politie noodzakelijk is.
Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, als de wet ons dat verplicht.


Wijziging privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacybeleid.